NL – Mother Cares Family

Mother Cares is ontstaan dankzij Joyce Obeng. Wat startte als kindertehuis, is uitgegroeid naar een hot spot binnen de gemeenschap. De Family omvat vier projecten.

Mother Cares Orphanage and Welfare Home

In 2005 startte Joyce het tehuis. Toen een klein aantal kinderen een groot aantal werd, vond zij het tijd om zaken op een goede manier vorm te geven. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met Social Welfare, een overheidsdienst die zich bezig houdt met kinderen die in instituten wonen.

Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de situatie van een kind en wordt ook gezocht naar alternatieven, zoals familie of pleeg- en adoptiemogelijkheden.

In het tehuis tracht men toe te werken naar zelfontplooiing en zelfstandigheid. Dit gebeurt door onderwijs, maar ook dans, muziek en talentontwikkeling. Om deze doelen te bereiken is financiële ondersteuning nodig. Momenteel wonen er ongeveer vijftig kinderen in het tehuis en tien kinderen zitten op boarding school elders.

Mother Cares Educational Complex

MCEC is ontstaan doordat er voor ouders in de arme omgeving van Swedru geen toegankelijke school was. Joyce is begonnen met het opvangen van peuters, snel bleek dat oudere kinderen ook naar school wilden. Dit, met de constatering dat onderwijs voor de kinderen uit het tehuis duur en oncontroleerbaar was, groeide uit tot een functionerende basisschool. In de jaren daaropvolgend is daar de middelbare school bijgekomen, tot en met de derde klas.

De school staat op hetzelfde terrein als het tehuis. Soms worden de voorzieningen van het tehuis gebruikt voor de onderwijsinstelling en andersom. Wanneer een kind overdag op school ziek wordt, kan deze in de kinderopvang rusten. Wanneer kinderen uit de kinderopvang in het weekend rustig willen studeren, kunnen ze daarvoor gebruik maken van de leslokalen.  Veel ouders kunnen lesgeld voor hun kinderen niet betalen. Joyce treft daarom regelingen met ze: afhankelijk van het inkomen betalen ze alleen voor de lunch, of ook een deel van het lesgeld. Zo kan bijvoorbeeld de jongste van het gezin gratis naar school, als voor de oudste wordt betaald. Door middel van zulke afspraken komt er voldoende geld binnen om de school draaiende te houden.

Mother Cares Girl Child Foundation

Dit project zette Joyce op in haar geboorteplaats Gomoa Benso. Het richt zich op jonge meiden die nog thuis wonen. Tienerzwangerschappen, prostitutie, uit huis plaatsing, drugs- en alcoholmisbruik – het zijn voorbeelden van problemen waar zij tegenaan lopen. De bijeenkomsten vinden plaats in een lokale kerk, waar ook gastsprekers worden uitgenodigd. GCF geeft voorlichting aan de meiden, maar ook aan hun ouders. Zij worden aangespoord kinderen te ondersteunen bij hun opleiding en hen ruimte te geven om te leren, in plaats van ze bijvoorbeeld na school meteen te laten helpen in het huishouden of op het land. De meiden zelf krijgen onder andere voorlichting op gebied van mannen, seks, persoonlijke hygiëne, studeren, en respectvol omgaan met jezelf en anderen.

Mother Cares Outreach

Mother Cares Outreach ondersteunt gezinnen en individuen door ze te voorzien van materiaal, zoals kleding, maar ook coachingsgesprekken. Zo wordt men ontlast en tegelijkertijd positief gestimuleerd. Het is ook een moment dat gebruikt wordt om te spreken over het belang van bijvoorbeeld hygiëne en educatie.