NL – Projects

We hebben onze projecten in drie categorieën verdeeld. Onze focusprojecten zijn projecten die dit jaar al onze aandacht hebben.Onze focusprojecten zijn projecten die dit jaar onze doorlopende aandacht hebben. In dit jaar helpen, ontwikkelen en bemoedigen we de familie stappen te nemen die leiden tot zelfredzaamheid.
De lopende projecten zijn verdeeld in drie categorieën, namelijk onderwijs, zorg en tijdelijk thuis. Door het ontwikkelen van goed uitvoerbare kleine projecten creëren we een grote impact.
Onze afgeronde projecten laten zien wat we al bereikt hebben. Bekijk waar we aan gewerkt hebben en help ons met lopende projecten!

Focus Projecten

Een veilig thuis

Onze focus in 2020 ligt bij het aanbieden van een veilig en stabiel thuis voor de kinderen. Met alles dat gebeurt in dit turbulente jaar, voelen we de noodzaak om onze geliefde family zo goed mogelijk te ondersteunen. We adviseren ze welke stappen ze kunnen nemen, als het gaat om bijvoorbeeld de aankoop van materialen of etenswaren. Ook bieden we financiële steun om het hoofd boven water te houden en hygiënische leefomstandigheden mogelijk te houden.

Mother Cares Family

Wat door Joyce Obeng begonnen is als weeshuis, is uitgegroeid naar een sterke familie en het hart van de gemeenschap. Mother Cares Family bestaat tot nu toe uit vier projecten.

>> Lees meer

Lopende Projecten

Educatie en het creëren van mogelijkheden

Met dit project bieden we hulp en ontwikkeling aan het Mother Cares Educational Complex. We bieden materialen aan, dragen bij in het schoolgeld, geven voorlichting over het belang van onderwijs en we laten een schoolbus rijden om kinderen in de omliggende dorpen de kans op scholing te bieden. Tevens bieden wij materialen en instructie voor talentontwikkeling.

Zorg en zelfredzaamheid

We richten ons op het invullen van zorg binnen de gemeenschap. We bieden voorlichting aan jonge meiden, bieden financiële en juridische hulp, bieden extra hulp voor kinderen met bijzondere zorgbehoeften en geven advies waar dat nodig is. Wij werken met deze projecten nauw samen met projecten van Mother Cares Outreach en de Mother Cares Girl Child Foundation.

Veiligheid en een tijdelijk thuis

Het bieden van onderdak aan kinderen binnen een veilige omgeving vinden we belangrijk. We ondersteunen met projecten die verbetering van leefomstandigheden stimuleert, zoals eten, materialen, financiële en juridische hulp. We proberen om onze projecten zo veel mogelijk aan te laten sluiten bij projecten van Mother Cares Orphanage and Welfare Home en Mother Cares Outreach.

Afgeronde Projecten

School meubels

Om de paar jaar helpen we MCEC met de aanschaf van nieuw schoolmeubilair. Dit doen we zo duurzaam mogelijk en stimuleren daarmee de plaatselijke timmerman.

Nika Nika

Met de aanschaf van de maalmolens is Mother Cares in staat om hun eigen grondstoffen te bewerken en een klein inkomen te verdienen door deze dienst aan te bieden aan de omliggende dorpen.

Toiletblok

Mother Cares heeft een nieuw toiletblok gekregen, omdat de oude niet toereikend was voor de inwonende kinderen en de schoolkinderen. In het nieuwe toiletblok zijn gescheiden toiletten. Ook is er aandacht voor (vrouwelijke) hygiëne.